Přednáška - Obrazové prameny k třicetileté válce
Obrazové prameny k třicetileté válce
Kdy 26.10.2020 | 18:00

Vstupné 40 Kč

1620 – Cesta k porážce Ve spolupráci s Muzeum T.G.M. Rakovník, p. o.

Mědirytiny slavných i téměř již zapomenutých bitev třicetileté války jsou desítky, ba stovky let důvěrně známé nejenom historikům a archeologům, ale i mnoha laickým zájemcům o historii. Až donedávna se však tato díla nacházela jen na okraji badatelského zájmu. Byla sice hojně reprodukována v odborných studiích i populárně naučných dílech, ovšem zpravidla jen jako prosté ilustrace oživující slovní líčení válečných událostí. Teprve badatelský tým tvořený archeology, historiky, dějepisci umění, geodety a kartografy z Univerzity Karlovy, Ústavu dějin umění AV ČR v Praze a Českého vysokého učení technického v Praze podrobil v posledních letech soubor dvou desítek rytin s tématem válečných událostí třicetileté války v českých zemích důkladné interdisciplinární analýze. Prof. Václav Matoušek z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, vedoucí badatelského týmu, předvede na příkladu díla basilejského rytce a nakladatele Matthäuse Meriana staršího (1593 – 1650), že rytiny jsou multimediálními díly s prvky map, plánů a uměleckých děl (i dnešních comicsů). Pokusí se vysvětlit principy tvorby rytin a zobrazování bitevních krajin v 17. století. A vysvětlí také, že válečné rytiny jsou důležitým historickým pramenem, jehož vypovídací hodnota je plně srovnatelná s výpovědí pramenů písemných.

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., je archeolog. Na Fakultě humanitních studií působí na Katedře sociální a kulturní ekologie. Prof. Matoušek se zabývá archeologií pravěku a novověkou archeologií, mezi jeho badatelská témata patří například výzkum jeskyní v Českém krasu, výzkum bojišť třicetileté války nebo počátky rekreačních aktivit. Na fakultě vyučuje předměty jako Člověk a příroda v době industrializace, Průmyslová revoluce kolem nás, Vývoj krajiny města a neměsta nebo Metody archeologického a historického studia.

Další termíny cyklu 1620 – Cesta k porážce:

30. 9.
Život vojáků a jejich rodin v armádách třicetileté války
Přednáší Mgr. et Mgr. Klára Andresová
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

25. 11.
Bitva na Bílé hoře – vyvracení mýtů
Přednáší pplk. Mgr. Otakar Foltýn
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

30.11.
Druhý život bitvy na Bílé hoře
Přednáší doc. Marie Koldinská
Vstupné 50 Kč, malý sál v 17.00