Přednáška - Pandemie, deprese, úzkost a stres a co s tím - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Pandemie, deprese, úzkost a stres a co s tím - zrušeno
Kdy 5.10.2020 | 19:00

Vstupné 100 Kč
  • Vstupenky zakoupené v hotovosti vracejte v pokladně Ústřední knihovny
  • Peníze za vstupenky zakoupené online budeme vracet na základě žádosti zaslané e-mailem na knihovna@mlp.cz.
  • Žádosti o vracení peněz za vstupné podávejte prosím do 30. 11. 2020.
  • S dotazy k akcím, které se měly konat v sálech Ústřední knihovny, se obracejte na telefonní číslo +420 222 113 425, +420 257 532 908.

Laboratoř mysli. Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví

V přednášce se v širším kontextu zaměříme na dopady pandemie COVID-19 a souvisejících restriktivních opatření na duševní zdraví české populace. Podíváme se také, jak na tyto dopady reagoval systém péče o duševní zdraví a jaký vývoj nás v tomto ohledu čeká v nejbližší budoucnosti.

Přednáší PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Petr Winkler pracuje jako vedoucí Výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví v České republice. Specializuje se hlavně na výzkum systémů psychiatrické péče, psychiatrickou epidemiologii, zdravotní ekonomii, ale také na suicidologii, stigmatizaci a socio-kulturní aspekty psychedelického hnutí v psychiatrii. Od roku 2012 se aktivně účastní reformy psychiatrické péče v ČR a momentálně vede dva celonárodní projekty zaměřené na destigmatizaci a včasné detekce a intervence u psychóz. Se svým týmem právě úspěšně zakončil celonárodní projekt MERRPS zaměřený na podporu rozvoje systému péče o duševní zdraví založeném na evidenci. Poslední dva roky také připravuje program podporující sociálně-emoční učení a gramotnost v oblasti duševního zdraví u žáků základních škol. V roce 2017 mu byla udělena cena Evropské psychiatrické asociace za nejlepší vědecký článek publikovaný v kategorii „Psychiatrická epidemiologie, sociální psychiatrie a psychoterapeutické intervence u duševních onemocnění.“