Přednáška - Vliv neznamená hrozbu - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Vliv neznamená hrozbu - zrušeno
Kdy 27.10.2020 | 17:00

Vstupné 60 Kč

(NE)ZNÁMÉ SOUVISLOSTI

Přednáška se koná ve spolupráci s British Council

V sérii přednášek se tentokrát zaměříme na jazyky a jejich vzájemné ovlivňování. Čím obohatila čeština angličtinu a čím angličtina obohatila češtinu? Proč jazyky přejímají cizí slova a proč jsou některé vlivnější než jiné? Co dělá jazyk světovým? Jaká slova se v cizích jazycích zabydlují nejrychleji a jak dlouho jsou vnímána jako cizí? O postavení angličtiny jako světového jazyka a vzájemném vlivu češtiny a angličtiny v historii i současnosti vtipně pohovoří doc. RNDr. Karel Oliva, kterého mnozí nazývají ředitelem češtiny.

Přednáší Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., absolvent matematické lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, působil v Bulharské akademii věd, na univerzitě v německém Saarbrückenu a ve Výzkumném ústavu pro umělou inteligenci ve Vídni, poté byl dlouhá léta ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd, nyní je jazykovědcem na volné noze. Je autorem dlouhé řady odborných i popularizačních publikací, s výsledky jeho aplikované vědecké práce se setkáváte i v programovém balíku Microsoft Office.