Přednáška - Nové světy a odvaha opouštět světy staré - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Nové světy a odvaha opouštět světy staré - zrušeno
Kdy 8.10.2020 | 19:30

Vstupné 80 Kč
  • Vstupenky zakoupené v hotovosti vracejte v pokladně Ústřední knihovny
  • Peníze za vstupenky zakoupené online budeme vracet na základě žádosti zaslané e-mailem na knihovna@mlp.cz.
  • Žádosti o vracení peněz za vstupné podávejte prosím do 30. 11. 2020.
  • S dotazy k akcím, které se měly konat v sálech Ústřední knihovny, se obracejte na telefonní číslo +420 222 113 425, +420 257 532 908.

PODOBY ODVAHY

Ve spolupráci s časopisem Psychologie dnes.

Vysnít si nové světy, vytvořit novou realitu, kvetoucí vztahy, nové dovednosti, porozumění, uzdravení nebo finanční hojnost – to vše vyžaduje schopnost a odvahu opouštět staré vzorce myšlení, závislosti, disfunkční vztahy, špatná zaměstnání, omezující přesvědčení. Odvaha emočně se odpoutat od starého je podmínkou pro příchod všeho nového.

Mark přináší inspiraci, jak svůj životní prožitek rozzářit. Celý život získává nové dovednosti a startuje kariéry v odlišných oborech. Svou vlastní filozofii úspěchu učí desetitisíce svých stálých posluchačů již přes 20 let.

Přednáší Mark Džirasa