Přednáška - Expedice Neuron - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Expedice Neuron - zrušeno
Kdy 24.11.2020 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Expedice Neuron: Cesta za poznáním neurobiologie ayahuasky v naturalistickém settingu

Laboratoř mysli. Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví

V souvislosti s psychedelickými zkušenostmi, studiemi a terapeutickým potenciálem psychedelik se často hovoří o tzv. „set and setting“ (set = vnitřní nastavení uživatele; setting = nastavení okolí). Ve většině nedávných neurozobrazovacích studií a terapeutických sezení jsou jedinci obvykle doprovázeni sittery (průvodci) nebo terapeuty. Doporučené postupy pro psychedeliky asistovanou terapii navrhují jako bezpečné prostředí např. obývací pokoj se dvěma terapeuty, kteří nemají být pod vlivem psychedelik. V tradičním rituálním kontextu však lidé používají psychedelika při skupinových sezeních, kde každý, včetně šamanů, používá „lék“. Přes nedávný rozmach ayahuasské turistiky a neo-šamanských sezení představují tradiční ayahuasské rituály domorodých obyvatel Amazonky pravděpodobně nejdelší kontinuum tradičního použití této látky. Domorodí lidé se však právem bojí, že jakákoli spolupráce s „bílými upíry“ povede k odcizení jejich znalostí bez jakéhokoli prospěchu pro jejich společenství. Po několika letech budování důvěry s domorodými lidmi se týmu vědců z Národního ústavu duševního zdraví poprvé podařilo získat souhlas celého domorodého kmene k provedení společného výzkumu pomocí behaviorálních a neurozobrazovacích metod během jejich rituálů na jejich území. Navzdory skutečnosti, že podstatná část naší cesty k dokončení studie zůstává před námi, již jsme se účastnili několika naturalistických obřadů v brazilské a peruánské Amazonii, během kterých jsme na sobě testovali profesionální mobilní EEG zařízení a shromažďovali předběžná EEG a behaviorální data.

Přednáší MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., který se od roku 2001 věnuje preklinickému výzkumu neurobiologie schizofrenie ve farmakologických modelech psychóz. Velmi záhy své pole působnosti rozšířil na výzkum neurobiologie účinku psychedelik (LSD, psilocinu, 2C-B, mezkalinu apod.) a entaktogenů (droga Extáze neboli MDMA) a nových syntetických drog. V současnosti své výzkumné aktivity zaměřuje na humánní experimenty. Spolupodílí se na řešení projektů s ketaminem jakožto modelem psychózy a i na studování jeho antidepresivních účinků. Je hlavním řešitelem prvního projektu v ČR zaměřeného na výzkum akutních účinků kanabisu u zdravých dobrovolníků a prvního projektu v ČR, kdy je lidským dobrovolníkům jako model psychózy podáváno psychedelikum psilocybin. Hlavním směrem, kterému v rámci těchto výzkumů věnuje je funkční konektivita mozku studovaná pomocí EEG. V klinické praxi se momentálně věnuje ambulantní péči.