Přednáška - Beseda o konspiračních teoriích s religionisty
Přednáška Pro dospělé
Beseda o konspiračních teoriích s religionisty
Kde Online
Kdy 25.2.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Západní společnost v informačním věku s obtížemi zápasí s hoaxy a teoriemi spiknutí. Lidé jim mají tendenci věřit navzdory tomu, že jim elity vysvětlují, že jsou nepravdivé. Problém možná spočívá v tom, že špatně chápeme vůbec povahu tohoto fenoménu, který je v mnoha směrech podobný moderní mytologii či folkloru a tak by se k němu mělo také přistupovat. Jaký je přínos a na druhé straně úskalí tohoto přístupu?

Účastníci:

  • doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D., etnologie, FFUK – specialista na moderní folklor, autor sbírky „Černá sanitka“;
  • Mgr. Zuzana Kostićová, PhD., religionistika, HTF UK, specalistka na náboženství Mayů a na alternativní spiritualitu;
  • Mgr. Jan A. Kozák, PhD. FFUK, religionistika, FF UK, specialista na skandinávské pohanství a na teorii mýtu;
  • Mgr. Ondřej Hudeček, PhD., knihovník, Městská knihovna v Praze, specialista vzdělávání;
  • Moderátor PhDr. Josef Straka, edukátor v kultuře, Městská knihovna v Praze.