Přednáška - Od neudržitelného růstu k udržitelnému nerůstu
Přednáška Pro dospělé
Od neudržitelného růstu k udržitelnému nerůstu
Kde Online
Kdy 7.4.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Zdravý, bezpečný a spravedlivý svět pro všechny

S klimatickou krizí, ale i dalšími environmentálními a sociálními problémy se čím dál tím více ukazuje, že společenské uspořádání postavené na ekonomickém růstu je nadále neudržitelné. Problémy se prohlubují a ekonomika růstu Růstu naráží na své limity (ekologické i sociální). Koncept nerůstu přichází s vizí, ale i praxí, společnosti, která funguje jinak: vyrábí a spotřebovává méně ale přitom si zachovává anebo naopak zvyšuje kvalitu života, která není kolapsem ale sociální spravedlivou transformací společností. Přednáší Arnošt Novák.

O přednášejícím

Arnošt Novák působí na Katedře sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kdy se zabývá environmentální sociologií. Mezi jeho výzkumné zájmy patří environmentální hnutí a sociální hnutí obecně, sociální změna a nerůst.

Přednášku připravila Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.