Přednáška - Osobní pohoda jako jedna z dimenzí kvality života
Přednáška Pro dospělé
Osobní pohoda jako jedna z dimenzí kvality života
Kde Online
Kdy 5.5.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Zdravý, bezpečný a spravedlivý svět pro všechny

Co znamená osobní pohoda? Je rozdíl mezi osobní pohodou a štěstím? Jak se osobní pohoda měří a co ji ovlivňuje? Nejen na tyto otázky odpoví ve své prezentaci Radka Hanzlová, která se podívá na téma osobní pohody v kontextu širšího fenoménu kvality života, jejíž zvýšení v naší zemi pro současné i budoucí generace je cílem Strategického rámce Česká republika 2030. Přednáší Radka Hanzlová.

O přednášející

Radka Hanzlová je studentkou třetího ročníku doktorského studia Sociologie na Filozofické fakultě UK a zároveň pracuje jako odborná pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR. Mezi její výzkumné zájmy patří metodologie kvantitativních výzkumů, dotazníkové šetření, subjektivní blahobyt, životní spokojenost, plýtvání potravinami, životní prostředí a klimatická změna.

Přednášku připravila Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.