Přednáška - Metody komunikace
Přednáška Pro dospělé
Metody komunikace
Kde Online
Kdy 10.5.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Komunikace partnerská a zaměstnanecká

V druhé přednášce se zaměříme na „zakázané“ metody komunikace – na manipulaci a hádky – a jak se jim vyhnout a bránit. Okrajově se též dotkneme úlohy humoru v odlehčení rozhovoru a toho, kdy a jaký humor je v dané souvislosti vhodný – případně jak ho můžeme vhodně použít. V závěru bude vyhrazen prostor na dotazy posluchačů a na řešení běžných problémů z praxe a upozornění na běžné chyby, jichž se v komunikaci v rodině i na pracovišti dopouštíme.