Přednáška - Tajemství energie
Přednáška Pro dospělé
Tajemství energie
Kde Online
Kdy 11.5.2021 | 19:00

Vstupné zdarma

(Ne)známé souvislosti

Přednáška se koná ve spolupráci s British Council

Energie je základem života. Naše civilizace je na energii závislá. Bez ní bychom neměli pitnou vodu, dostatek potravin, tepla, informací, atd.  Energetické zdroje jsou tudíž aktuální výzvou pro vědce, politiky a celou naši civilizaci. V dnešní době získáváme většinu energie spalováním fosilních paliv. Proč tomu tak je, když je to neudržitelný stav a vůbec to tak být nemusí? Dr. Michael Londesborough nabídne svůj energetický koktejl a vnese světlo do problematiky energetických zdrojů. Osvětlí podstatu a význam obnovitelných zdrojů (biomasa, energie vody, větru, slunce) a alternativních nefosilních zdrojů (jádro). Naznačí cesty, kterými se v budoucnu může ubírat světová energetika. Přednáška probíhá v českém jazyce.

Přednáší: Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Britský vědec, který se v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži zaměřuje na výzkum sloučenin bóru. Spolupracuje také na vědecko-popularizačních projektech s British Council (FameLab), s Českou televizí (pořad PORT) a Národním technickým muzeem. Je držitelem mnoha vědeckých ocenění a Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.