Přednáška - Hrdina všedního dne
Přednáška Pro dospělé
Hrdina všedního dne
Kde Online
Kdy 3.5.2021 | 17:00

Vstupné zdarma

Existují poměrně přesvědčivé důkazy o tom, že společnosti s vysokou mírou bazální důvěry disponují zároveň vysokou mírou důvěry v instituce a v důsledku tedy i vyšší mírou soudržnosti. Čím větší soudržnost, tím přesnější definice veřejného zájmu a tím lepší odhad investičních priorit. Jak ale podnítit bazální důvěru, jak ji reprodukovat? Jednou z odpovědí je hrdinství všedního dne.

Téměř každý si vybaví situaci, ve které kolemstojící společně mohli bez velkého rizika poskytnout pomoc, ale přesto nečinně čekali, až někdo vystoupí z řady. Většina lidí má problém stát se hrdinou okamžiku v situacích, které třeba ani nejsou fatálně rizikové. A co když to není běžná nebezpečná situace, ale do nesnází se pomalu a nejdříve nenápadně dostává celá společnost. V obou případech je třeba hrdinů všedního dne. Můžeme je to naučit předem?

Přednášející:

Pplk. Otakar Foltýn

Důstojník Generálního štábu Armády ČR. Je expertem na tzv. hybridní konflikty a mezinárodněprávní aspekty vojenských operací. Byl nasazen v Kosovu a Afghánistánu. Externě přednáší válečné právo, teorii ozbrojených konfliktů a informační operace. Autorsky se podílel na knihách s bezpečnostní tematikou: Povaha změny, Na rozhraní a Lidé a dějiny.

Bob Kartous

Profesionální provokatér veřejné diskuse. Autor knihy z žánru non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?, společenské sondy s akcentem na výchovu a vzdělávání. Spoluautor knihy 2036, kapitoly o budoucnosti vzdělávání, dále knihy dialogů Orwell na steroidech, které též tematizuje budoucnost. Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. Vytvořil koncept konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR (EDUin). Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Je spoluiniciátorem kampaně Nelež, která zvyšuje společenskou odpovědnost firem v otázce dezinformací.