Přednáška - No Future: vezeme děti na parním stroji do virtuální reality
Přednáška Pro dospělé
No Future: vezeme děti na parním stroji do virtuální reality
Kde Online
Kdy 13.5.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Všimli jste si, jak se za posledních 20 let změnil svět? Vznikla digitální dimenze, nová dimenze lidské existence. Vstupuje do všeho, od globálních konfliktů, přes ekonomiku, mezilidské vztahy až po ty nejintimnější vrstvy našeho života. A vstoupila také do dětství. Vstoupila do něj tak, že současnou nastupující generaci lze s trochou nadsázky považovat za odlišný lidský druh. Současné děti vstupují do světa, je diametrálně odlišný od toho, co v dětství zažili jejich rodiče (a učitelé). A musejí se vyrovnávat s problémy a výzvami, které jejich rodiče neznali. Jejich rodiče totiž sami těžce zápasí s faktem, že digitální dimenze obrátila jejich představy o životě naruby. A v této situaci vlastní nejistoty a často marné snahy pochopit, o co vlastně v nové a stále se měnící realitě kráčí, mají vychovávat a vzdělávat děti pro budoucnost. K čemu mají své děti vést? A dělají to? Co je třeba k tomu, aby jejich děti nebyly jen datovými dojnicemi, pasivními konzumenty cukrů a kybercukrů?

Tip! Záznamy proběhlých přednášek najdete na www.mlp.cz/youtube.

Bob Kartous

Profesionální provokatér veřejné diskuse. Autor knihy z žánru non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?, společenské sondy s akcentem na výchovu a vzdělávání. Spoluautor knihy 2036, kapitoly o budoucnosti vzdělávání, dále knihy dialogů Orwell na steroidech, které též tematizuje budoucnost. Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. Vytvořil koncept konceptu Auditu vzdělávacího systému v ČR (EDUin). Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Je spoluiniciátorem kampaně Nelež, která zvyšuje společenskou odpovědnost firem v otázce dezinformací.