Přednáška - Dějiny jako bojiště informační války
Přednáška Pro dospělé
Dějiny jako bojiště informační války
Kde Online
Kdy 20.5.2021 | 17:00

Vstupné zdarma

Na frontách informační války. Úvodní diskuse k přednáškovému cyklu

Informační válka po česku, aneb práce dezinformátorů s historickou pamětí, s historickým kontextem a s historickými souvislostmi, které slouží ke zvyšování dopadu manipulace s veřejným míněním. Cílem je jak jejich politická instrumentalizace, tak vyvolání informačního chaosu a maximální narušení důvěry ve společnosti. To vše s masivním využíváním sociálních sítí, především Facebooku, ale kupříkladu i tzv. řetězových mailů. Zaměříme se na aktuální stav i na možná řešení včetně otázky regulace sociálních sítí.

Panelisté:
pplk. Mgr. Otakar Foltýn, expert na problematiku tzv. hybridních konfliktů a mezinárodněprávních aspektů vojenských operací. Válečný veterán a spoluautor knih s bezpečnostní tematikou.
doc. Marie Koldinská, historička, působí na FF UK, zabývá se politickými a vojenskými dějinami raného novověku a historickou pamětí, jako scenáristka a moderátorka spolupracuje s ČT (Historie.cs atd.)
prof. Michal Stehlík, historik zabývající se českými dějinami 19. a 20. století, věnuje se tématům perzekuce v období komunismu a také popularizaci dějin ve veřejném prostoru, je spoluautorem podcastu „Přepište dějiny“.

Připravujeme:
Na frontách informační války Cyklus přednášek o propagandě, konspiracích a fenoménu (dez)informační války jako součásti informačních a vlivových operací v kontextu současné doby, často výstižně označované jako postfaktická.