Přednáška - Genderově laděný výklad ugaritských mýtů
Přednáška Pro dospělé
Genderově laděný výklad ugaritských mýtů
Kde Online
Kdy 20.5.2021 | 17:00

Vstupné zdarma

ARS VIVA spol. s r.o. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, www.arsviva.cz

Texty ze starověkého Ugaritu jsou považovány, mimo jiné, za nejdůležitější historický pramen ke konci doby bronzové i za nutný předpoklad studia Starého Zákona. Právě slavíme 90 let od nalezení nejslavnějších z nich na ugaritské akropoli: Mýtu o bohu Baalovi, Mýtu o zrození milých bohů, eposů o vládcích Keretovi či Danelovi. Studujeme-li je v kontextu ostatních, většinou akkadsky psaných epigrafických nálezů, získáváme dojem, že za jejich sepsáním stála konkrétní, politicky motivovaná objednávka, a že určité kruhy tímto způsobem usilovaly o posílení femininního prvku ve vedení státu. Studium ugaritské historie na straně jedné a ugaritské literatury na straně druhé tak ústí v odhalení nečekaného žánru: politické poezie. Přednáší Mgr. Pavel Čech, Ph.D., Ústav srovnávací jazykovědy FF UK (odborný asistent). Záznam přednášky bude k dispozici od 19.5. 17:00 do 20.5.2021 17:00 hodin.