Přednáška - Spiritualita a krize
Přednáška Pro dospělé
Spiritualita a krize
Kdy 24.6.2021 | 18:00

Vstupné 50 Kč

VEČERY S PATRICIÍ

Zamyšlení nad současnou světovou situací a vývojem lidského společenství. Nastínění příčin úpadku hodnotové orientace a cest k jejímu uzdravení. Dopady pandemie na rodinné vztahy, profesionální ambice a vztah k životu. Probouzení naděje v mysli i v srdci.

Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění covidem-19 v době ne delší než 90 dnů před konáním akce,
  • dokončené očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů, v sále s využitím vždy jednoho volného sedadla. Vedle sebe mohou sedět jen osoby z jedné domácnosti. Před vstupem do sálu si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný při vstupu do budovy Ústřední knihovny a po celou dobu konání akce.