Přednáška - Informační válka - psychologie, ovlivňování a manipulace
Přednáška Pro dospělé
Informační válka - psychologie, ovlivňování a manipulace
Kdy 14.6.2021 | 19:00

Vstupné 50 Kč

Jiří Kůs a Marie Koldinská
Psychologie, ovlivňování a manipulace v kontextu informační války

První diskuze „naživo“ z cyklu „Na frontách informační války

S Jiřím Kůsem si o psychologických aspektech manipulace v reklamě či v propagandě a o jejich změně s vývojem nových technologií bude povídat Marie Koldinská.
Ovlivnitelnost postoje a chování člověka zkoumá sociální psychologie už od 50. let 20. století. Vznikla řada teorií a byly identifikovány různé typy manipulativní komunikace. S nástupem digitálních technologií a internetu ale vznikl zcela nový rámec pro jejich použití. Šíření informace a dezinformace nikdy v historii nebylo tak rychlé, snadné a efektivní jako je nyní.
Jiří Kůs je podnikatel, psycholog a sociolog. Je předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, propagátorem nanotechnologií a také konceptu třetí průmyslové revoluce.
doc. Marie Koldinská, historička, působí na FF UK, zabývá se politickými a vojenskými dějinami raného novověku a historickou pamětí, jako scenáristka a moderátorka spolupracuje s ČT (Historie.cs atd.)

O cyklu

Cyklus Na frontách informační války navazuje na Mediální gramotnost, kterou po úspěšných dvou letech pozvedne na novou úroveň. Hlavním cílem nadále zůstává zvýšení mediální gramotnosti posluchačů, jejich odolnosti vůči nejrůznějším formám dezinformací, a tedy i podpora jejich schopnosti kritického myšlení. Celkovou koncepci zaštítí známá tvůrkyně pořadu Historie CS na ČT, historička, paní Marie Koldinská a bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. Díky nim v cyklu přislíbili vystoupit: datový analytik František Vrabel, psycholog Jiří Kůs, historik Petr Blažek, ombudsman České televize Čestmír Franěk, mediální teoretik a odborník na problematiku vzdělávání Bohumil Kartous. Další plánované termíny: 21. 9. 2021; 13. 10. 2021; 2. 11. 2021; 7. 12. 2021.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění covidem-19 v době ne delší než 90 dnů před konáním akce,
  • dokončené očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů, v sále s využitím vždy jednoho volného sedadla. Vedle sebe mohou sedět jen osoby z jedné domácnosti. Před vstupem do sálu si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný při vstupu do budovy Ústřední knihovny a po celou dobu konání akce.