Výstava - Jan Konůpek a kniha
Výstava Pro dospělé
Jan Konůpek a kniha
Kde Opatov
Kdy 23.7.2021 | 9:00

Vstupné zdarma

U příležitosti loňského 70. výročí úmrtí významného českého malíře, grafika a ilustrátora Jana Konůpka připravilo Oddělení vzácných tisků výstavu z knih ilustrovaných tímto umělcem. Výstava se koná od pondělí 28. června do pátku 30. července 2021 ve foyer pobočky Opatov. Pozor! Při vstupu na výstavu je třeba důsledně dodržovat pravidlo tří R a dbát pokynů knihovníků. Počet návštěvníků je omezen pravidlem 1 osoba na 15 m2. Při návštěvě výstavy je třeba také počítat s hodinovou přestávkou v provozu pobočky.

Dílo Konůpkovo je dodnes udivující nejen počtem a rozsahem, ale i tematickou pestrostí a šíří a hlubokým zvládnutím námětů. Zpočátku bylo ovlivněno symbolismem, později se v umělcově tvorbě často objevuje křesťanská ikonografie zastoupená podobou Krista. Na výstavě návštěvníci uvidí nejvýznamnější Konůpkovy knihy vydané v první polovině 20. století, nebude chybět ani ukázka dnes velmi vzácných tisků vydaných Josefem Portmanem.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.