Festival - Udržitelné formy ekonomik
Festival Pro dospělé
Udržitelné formy ekonomik
Kdy 13.7.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Knihovna na vlnách 2021

Od počátku 70. let se diskutuje o jiných podobách ekonomiky, nebo ekonomik – tzv. malé ekonomiky, ať už to byli E. F. Schumacher, či Ezra Mishan ad. Přes podoby nerůstové ekonomiky definované např. Richardem Douthwaitem a prvními LETSystémy, které založil Michael Linton v Britské Kolumbii v roce 1983. Přednáška se bude zabývat vývojem, ale především aktuálním stavem této jinakosti v ekonomice a hledání udržitelnějších forem ve vztahu k naléhavosti klimatické krize. Přednáší a diskutuje Josef Straka, který se již od roku 1998 věnuje této problematice a v letech 1999–2011 ji přednášel i na katedře psychologie UK FF V Praze.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Akce se řídí platnými hygienickými pravidly. Návštěvník musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny uplynulo 22 dní po první dávce.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Po celou dobu akce je nutné mít nasazený respirátor.