Festival - Diskuzní večer k tématu Udržitelnost
Festival Pro dospělé
Diskuzní večer k tématu Udržitelnost
Kdy 15.7.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Knihovna na vlnách 2021

Tento večer bude věnován především Vašim otázkám a komentářům, které rádi zodpoví kolegové, kteří se projektem Udržitelnosti v Městské knihovně v Praze zabývají. 

Podmínky pro návštěvníky akcí

Akce se řídí platnými hygienickými pravidly. Návštěvník musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny uplynulo 22 dní po první dávce.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Po celou dobu akce je nutné mít nasazený respirátor.