Setkání - Kostely sv. Ducha a sv. Haštala
Setkání Pro dospělé
Kostely sv. Ducha a sv. Haštala
Kdy 25.8.2021 | 16:00

Vstupné 50 Kč

Pražské toulky

Příběhy dvou staroměstských kostelů sv. Ducha a sv. Haštala. Víte, že kostel sv. Ducha byl původně součástí již zaniklého benediktinského kláštera? Historie svatostánku na pomezí židovského a křesťanského světa od gotických časů po barokní úpravy a výzdobu. Vzácné středověké sousoší piety. Procházka Starým Městem ke kostelu sv. Haštala. Jediný chrám v Čechách zasvěcený svatému Haštalovi. Zajímavá gotická čtyřlodní stavba, která uvnitř skrývá vzácné barokní pašijové sousoší Kalvárie od mistra Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Provází Ondřej Macka. Sraz u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.