Přednáška - Život a smrt na Loretánském náměstí
Přednáška Pro dospělé
Život a smrt na Loretánském náměstí
Kdy 16.9.2021 | 17:00

Vstupné 50 Kč

PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE

Rozsáhlý výzkum Loretánského náměstí na Hradčanech odkryl vedle významných dokladů sídelního vývoje této části Prahy, jehož počátky lze klást k přelomu 9. a 10. století, několik set hrobů, náležících různým historickým obdobím. Výzkum byl realizován v souvislosti s rekonstrukcí Černínského paláce v letech 1934–1936. Jednalo se o první plošný odkryv v historickém jádru města. Jeho výsledky bylo však možné vyhodnotit až v době zcela nedávné. Většina z nových poznatků dosud zůstává široké veřejnosti zcela neznámá.

Přednáší PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.