Přednáška - Bezpečný život ve městě
Přednáška Pro dospělé
Bezpečný život ve městě
Kdy 29.9.2021 | 17:00

Vstupné 40 Kč

Cyklus přednášek s Bílým kruhem bezpečí: „Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme, již 30 let!“

Cílem přednášky je seznámit účastníky se situacemi ve veřejném prostoru, kdy se mohou stát svědky trestného činu nebo dokonce terčem pozornosti pachatele. Bohatou kazuistikou budou ilustrována rizika viktimizace na ulici, v prostředcích hromadné dopravy, při vstupu do domu, v parku apod. Ke každé situaci bude připojen soubor doporučení a rad, jak se riziku vyhnout případně minimalizovat hrozící újmu. Zvýrazněna bude role naší intuice a možnosti intelektuální sebeobrany. Situace a rady vycházejí z reálných případů, se kterými se během své třicetileté praxe setkal Bílý kruh bezpečí.

Přednáší Mgr. Petra Vitoušová, která vystudovala žurnalistiku, třicet let se věnuje pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Je spoluzakladatelkou Bílého kruhu bezpečí, ve kterém působí jako vedoucí celostátní organizace, psychosociální poradkyně a lektorka. Je spoluautorkou knih „Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem kriminality“, „Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů“, „Zákon o obětech trestných činů“.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.

Další termíny cyklu s Bílým kruhem bezpečí
26. 10. 2021 od 17 hodin JUDr. Tomáš Durdík – Mají oběti trestných činů nějaká práva a jak je mohou v trestním řízení využít?
25. 11. 2021 od 17 hodin Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c. – - Co mám dělat, když jsem obětí trestného činu?