Přednáška - Klimatická změna a města: strategie a praxe
Přednáška Pro dospělé
Klimatická změna a města: strategie a praxe
Kdy 22. 9. 2021 | 19:00

Vstupné zdarma

Středy udržitelné Prahy

První večer pokračování diskusního cyklu pořádaného ve spolupráci se spolkem Arnika otevře téma klimatické krize v kontextu městských sídel a současné urbanizace.

Města mají celosvětově 75% podíl emisí skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší. Jak se musí jejich urbanistická forma proměňovat, aby dostatečně reagovala na narůstající klimatickou krizi? Zaměříme se na to, jaké projevy můžeme v nejbližších letech očekávat a jaká je zranitelnosti měst vůči dopadům klimatických vlivům. Na příkladu pražských rozvojových území si představíme možnosti mitigačních a adaptačních opatření na úrovni městské správy. Pozvání přijaly odbornice z Nadace Partnerství a institutu Czech Globe. Večerem bude provázet moderátorka Alžběta Medková.

Dalším tématem cyklu bude 20.října 2021 od 19 hodin Metropolitní plán

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.