Literatura - Večer nakladatelství CrowdPress
Literatura Pro dospělé
Večer nakladatelství CrowdPress
Kdy 29.9.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

„Myšlenka CrowdPressu se zrodila jako způsob, jak zbavit autory přímé závislosti na nakladatelích-investorech a monopolních distribučních řetězcích, a jak je namísto toho spojit přímo s jejich čtenáři. Vzešla z širší úvahy na téma, s čí podporou má vznikat svobodná kultura – věřím, že odpověď zní: s podporou svého publika.“ Tvrdí Jakub Jelínek, zakladatel crowdfoundingového nakladatelství CrowdPress. Jejich první vydaný titul se jmenuje Divná knížka a napsala ji Jana Baudyšová. Jaké další knihy hledají podporu u potencionálních čtenářů? Je Divná knížka skutečně divná? A co chystají v CrowdPressu do budoucna? Na tyto otázky hledejte odpovědi v Domě čtení!

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.