Setkání - Ekofeminismus
Setkání Pro dospělé
Ekofeminismus
Kdy 27.10.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Udržitelnost

Setkání věnované ekofeminismu, environmentálnímu aktivismu a literatuře. Vystoupí několik aktivistek, teoretiček, umělkyň, které představí ekofeministické hnutí a témata související s probíhající ekologickou katastrofou. Jednotlivé vstupy budou rámovat komentáře a diskuse; těšit se můžete na přednášky, čtení či promítání krátkého filmu. Akcí provází komparatista Jakub Vaněk.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.