Přednáška - Politické hry: Julius Caesar
Přednáška Pro dospělé
Politické hry: Julius Caesar
Kdy 20.10.2021 | 19:00

Vstupné 80 Kč

SHAKESPEARE A JEHO DOBA

Ve spolupráci s British Council.

Politika Shakespeara velice zajímala – více než polovina jeho her je vysloveně politická, anebo obsahuje politiku jako jedno z hlavních témat.

Hra, kterou Shakespeare dokončil v roce 1599, se odehrává v Římě v roce 44 před n. l. – tedy v době, kdy stoupá moc schopného a charismatického Caesara a díky jeho absolutistickým tendencím hrozí zánik moci senátu republikánského Říma. Ve chvíli, kdy jeho vliv již nelze potlačit politickými prostředky, je Julius Caesar zavražděn spiklenci vedenými Markem Brutem a Caiem Cassiem. Názory na tuto politickou vraždu se dodnes různí – byla to politická nutnost nebo politický zločin?

Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.