Přednáška - Expedice Monoxylon III
Přednáška Pro dospělé
Expedice Monoxylon III
Kdy 7.10.2021 | 17:00

Vstupné 50 Kč

V odborné literatuře zůstalo téma nejstarší středomořské plavby před 9000 lety tématem aktuálním. Zasloužily se o to zejména nové archeologické objevy ze střední a mladší doby kamenné na Kypru, Krétě a dalších ostrovech Egejského moře. V řešení otázek šíření nejstaršího zemědělství a námořní plavby přibylo jen málo praktických pokusů. V roce 2019 proběhla už třetí expedice Monoxylon, tentokrát šlo o plavbu Egejským mořem. Co nového jsme se dozvěděli o rané námořní plavbě? Mají reálné pokusy místo v dnešním světě?

Přednáší doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., hlavní organizátor expedice

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.