Přednáška - Středověké kostely v okolí Lince
Přednáška Pro dospělé
Středověké kostely v okolí Lince
Kdy 27.10.2021 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Cyklus přednášek o výtvarném umění, architektuře, historii

ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o., www.arsviva.cz

Zachované památky jednotlivých zemí a oblastí odrážejí jejich historii; vývoj gotické architektury v Horním Rakousku nebyl přerušen ani v době husitských válek, a také proto se tato země stala jedním z těžišť pozdně gotického slohu. Ve městech i na venkově nalezneme množství kostelů se síťovými, hvězdovými či krouženými klenbami různých typů – mnoho kostelů přitom má starší jádro (ne vždy to bývá zřetelné, na druhou stranu i zde nalezneme stavby raně gotické a románské). V celé oblasti se nachází řada významných klášterů; bez výjimky prošly barokizací, přesto v nich zůstaly nebo byly dodatečně odkryty detaily ze 12. a 13. století.

Přednáší Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D., Národní památkový ústav

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.