Přednáška - Transgenerační přenos traumatu
Přednáška Pro dospělé
Transgenerační přenos traumatu
Kdy 25.10.2021 | 17:00

Vstupné 60 Kč

Laboratoř mysli. Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví

Přednáška shrnuje možnosti přenosu traumatu do dalších generací. Vychází ze tří metaanalytických studií a také z psychoterapeutických zkušeností s prací klienty, kteří přežili závažná traumata. Shrnuje hlavní mechanismy přenosu i kontroverze mezi výzkumem a klinikou v této oblasti. Na schématu modelu stress-diathesis ukazuje na možnosti přenosu traumatu i resilience do dalších generací. Přednáška bude doplněna účastí klienta, který má vlastní zkušeností s přítomností traumatu v rodině.

Přednáší doc. Marek Preiss, který vystudoval psychologii na FF UK v Praze, pracuje jako vedoucí psycholog v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), přednáší na University of New York in Prague a koordinuje aktivity v neziskové organizaci Rafael institut, zaměřené na prevenci a terapii psychologického traumatu.Je atestovaný klinický psycholog se zaměřením na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a oblast integrity, v těchto oblastech také publikuje.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.