Divadlo - Ježečkové
Divadlo Pro rodiče a děti, děti
Ježečkové
Kdy 16.10.2021 | 14:00

Vstupné 100 Kč

JEŽEČKOVÉ
Text, Scéna, Režie : Vladimír Hruška
Loutky : Simona Jetmarová, výroba : Marionetess.cz

Trvání: 60 minut
děti od 3 let

Ahoj, vítáme vás v lese. Pokud chcete slyšet zvuky lesa, buďte úplně tiše. Slyšíte, jak si zvířátka hezky povídají? Néé, nepovídají, oni se hádají! Vždyť jsou to také neposední ježčí bratři a sestra. Přijďte se podívat na dobrodružství o tom, jak rodina Ježkových hledala a nalezla nový domov.

Divadlo Říše loutek
Od 1. září 2021 se zcela unikátní divadelní prostor Říše loutek stal opět nedílnou součástí Městské knihovny v Praze. Architekt Jan Roith ho navrhl ve stylu art deco s velkoryse řešeným zákulisím a scénou vybavenou moderním technickým zařízením, které funguje dodnes. Divadlo se pod vedením sochaře Vojtěcha Suchardy a jeho manželky, kteří mu vtiskli výraznou uměleckou tvář, brzy stalo reprezentativní městskou loutkovou scénou a nejmodernějším loutkovým divadlem na světě. Soubor tu hraje pro děti už 100 let a nyní se znovu vrací „pod křídla“ Městské knihovny v Praze. Návštěvníci se mohou od září těšit nejen na víkendová představení souboru Říše loutek pro děti, ale i na loutkové workshopy a tvůrčí dílny, hostující loutková divadla, literární pořady, apod.
Více o Říši loutek na www.riseloutek.cz

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.