Přednáška - Věk kapitálocénu
Přednáška Pro dospělé
Věk kapitálocénu
Kdy 3. 11. 2021 | 18:00

Vstupné 40 Kč

Cesty emancipace

Někteří levicoví myslitelé nesouzní se značně rozšířeným názorem, že žijeme v takzvaném antropocénu, a namísto toho tvrdí, že naši dobu bychom měli označit za kapitálocén.

Proč je podstatné, že v roce 2021, kdy (téměř) všichni připouští, že klimatická změna je zásadní téma, se pro označení jedné éry užívá dvou různých pojmů? Pokud jde o kapitálocén, váže se tato otázka na teorii i praxi. Nakolik můžeme vinit kapitalismus a jeho dřívější formy ze současné ekologické krize? Nakolik můžeme vinit lidskou povahu? Bude postačovat zelená transformace, pokud se bude pohybovat v mantinelech kapitalismu? V naší diskuzi se budeme vyrovnávat s těmito a dalšími tématy.

Akci pořádá časopis Kontradikce ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze

Hovořit bude: Tereza Reichelová
Moderátorka: Evelina Svobodová

V češtině s anglickým překladem

Several scholars from the left argue that in contrast to popular belief, we do not live in the age of the anthropocene, but in the capitalocene.

In 2021, when (almost) everyone acknowledges climate change as a serious issue, what can be the significance of using different terms for the same era? When it comes to thinking about the capitalocene, the question relates to both theory and practice. How can capitalism and its historical forms be blamed for the ecological crisis? What does so-called human nature have to do with it? Is it enough to have a green transition within the framework of capitalism? In our discussion we will deal with such issues and more.

Organized by the Municipal Library of Prague in cooperation with Contradictions: A Journal for Critical Thought

Invited speaker: Tereza Reichelová
Moderator: Evelina Svobodová

In Czech with consecutive translation in English.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.