Literatura - Večer nakladatelství Alferia a jeho hostů
Literatura Pro dospělé
Večer nakladatelství Alferia a jeho hostů
Kdy 24.11.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Udržitelnost– jednoduchost– občanská angažovanost

Přijďte se seznámit s nakladatelstvím Alferia, které v rámci Nakladatelského domu Grada vydává kvalitní texty o aktuálních tématech z oblasti zdravého a udržitelného životního stylu, osobního rozvoje, či (eko)spirituality. Večera se zúčastní několik zajímavých osobností spjatých s knihami Alferie, aktivních ve veřejném prostoru. Více na www.alferia.cz.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.