Přednáška - Sakrální architektura druhé poloviny 20. století v Česku
Přednáška Pro dospělé
Sakrální architektura druhé poloviny 20. století v Česku
Kdy 8.12.2021 | 17:00

Vstupné 50 Kč

ve spolupráci s AR SVIVA spol. s. r. o. , www.arsviva.cz

Mezi lety 1950 – 1989 nepatřily stavby církevního určení mezi ty, které by se v Česku (Československu) příliš stavěly. A přesto jich do roku 1990 několik postaveno bylo (mj. v Senetářově), několik bylo navrženo (mj. pro Pankrác či Luhačovice) a po roce 1990 se začaly stavět mnohem častěji (např. ve Strašnicích, v Luhačovicích, v Břeclavi).
Jaká architektura se tu objevila? V jakém stylu? A jaký je jejich význam pro vývoj architektury dnes?

Přednáší Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Stavební fakulta ČVUT

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.