Film - Perské lekce
Film Pro seniory, dospělé
Perské lekce
Kdy 25.1.2022 | 16:00

Vstupné 60 Kč

Bio Senior

Perské lekce
Uroki farsi
Okupovaná Francie, 1942. Gilles je spolu s ostatními židy zatčen vojáky SS a poslán do tábora v Německu. Jen o vlásek unikne popravě, protože přísahá dozorcům, že není Žid, ale Peršan. Tato lež ho dočasně zachrání, ale je mu přidělen úkol na život a na smrt: učit perštinu velitele tábora Kocha, který sní o tom, že si po válce otevře restauraci v Íránu. Koch je den za dnem nedůvěřivější a Gillovi je jasné, že své tajemství už dlouho neudrží…
Rusko – Něm. – Bělor. 2020, Vadim Perelman, české tit., 127 min., od 15 let

Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu. Cena legitimace 100 Kč (platí do 31. 12. 2022).

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.