Přednáška - Stavět a bydlet není totéž
Přednáška Pro dospělé
Stavět a bydlet není totéž
Kdy 30.3.2022 | 18:00

Vstupné zdarma

Byt či nebyt – Je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit?

Rozvoj a regulace výstavby jako nástroj řešení

Výstavba nových bytů bývá velmi často označována za ústřední lék na stávající nedostupné bydlení. Vést k tomu má zrychlení povolovacích procesů, anebo větší pružnost v územním plánování. To může nicméně vést také k oslabování veřejných zájmů, jako je ochrana životního prostředí či památek. Soukromá developerská výstavba je přitom stále prakticky jediným druhem nově postavených bytů, a má tak výsadní postavení v určování cen na trhu. Hosté diskuse představí ústřední legislativní i lokální rámce, které výstavbu bydlení ovlivňují. Debata se bude točit také kolem alternativních nástrojů a regulací, jež k řešení bytové otázky mohou přispět.

Hosté: Petra Kolínská (Zelený kruh), Ivan Bartoš (Ministr pro místní rozvoj ČR). Cyklus moderuje Táňa Zabloudilová.

Z nedostupného bydlení se stalo celospolečenské téma. Proč tomu tak je a koho se nejvíce dotýká? Jak je vnímáno těmi, kdo ho zakoušejí? Lze nedostupnost bydlení řešit, nebo stačí pouze stavět a čekat? Je nedostupné bydlení problém, který se dá řešit? Vše, co jste o nedostupném bydlení chtěli vědět a nebojíte se zeptat. Zveme vás na debatní cyklus Městské knihovny v Praze, Sociologického ústavu AV ČR a Arniky – Centra pro podporu občanů.

Partneři

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Akce je realizována s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.