Přednáška - Proměny Pražského hradu
Přednáška Pro dospělé
Proměny Pražského hradu
Kdy 12. 4. 2022 | 16:00

Vstupné zdarma

Pražské úterky – přednáška s promítáním fotografií

Areál Pražského hradu se rozvíjí již po dvanáct století. Téměř každá éra si chtěla, nebo dokonce musela panovnické, respektive prezidentské sídlo přizpůsobit ke svému obrazu. Přednáška průvodce Maxe Hutara, doprovázená obrazovou prezentací, představí podobu a atmosféru Hradu v různých staletích. Jednotlivé historické epochy nám připomenou také dochované relikty, které si na snímcích prohlédneme. Pozor! Kapacita akce je omezena, je třeba si rezervovat místo telefonicky + 420 222 113 555.