Přednáška - Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy
Přednáška Pro dospělé
Metropolitní plán: Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy
Kdy 22. 6. 2022 | 19:00

Vstupné zdarma

Středy udržitelné Prahy

Praha již téměř 10 let připravuje svůj nový územní plán – dokument, který na desetiletí dopředu určí pravidla toho, jak a kde se bude v Praze do budoucna stavět. Ten současný platí od roku 2000 a je zastaralý. Tzv. Metropolitní plán Prahy přichází se zcela novou metodikou a novými principy regulace. Ty přinášejí také řadu rizik a úskalí. Období do konce června 2022 je přitom zřejmě poslední možností, jak podobu Metropolitního plánu ovlivnit. Diskusní večer pořádaný organizací Arnika představí jeho nejproblematičtější části, a bude se zabývat i tím, proč je dobré se o územní plán města zajímat, jaké změny může přinést v konkrétních čtvrtích, a co mohou Pražané udělat, aby pravidla výstavby ve městě i místech, kde žijí, byla co možná nejpříznivější. 

Večer Arnika pořádá v rámci projektu Praha – město pro život financovaného programem Active Citizens Fund, jehož realizaci zahájila v dubnu 2022. Hlavní cíle projektu, který podpoří činnost kampaně Praha – město pro život až do roku 2024, budou na akci představeny.

Našimi hosty budou:

Petr Klápště – Ochrana klimatu a adaptace na změny klimatu v Metropolitním plánu

Praha se ve svých strategiích i klimatickém plánu zavázala prosazovat zásadní opatření na zmírnění dopadů klimatické změny i předcházet jejímu dalšímu prohlubování. A adaptovat se na změny klimatu, které jsou již neodvratné. Jak s tím souvisí územní plán? Jaké má nástroje k tomu, aby metropoli učinil udržitelnější? A je Metropolitní plán ve své současné podobě nástrojem, který to dokáže? Příspěvek představí hlavní tematické oblasti provázání klimatických opatření se vznikajícím dokumentem, a také to, jak se s nimi vyrovnává.

Petra Humlíčková – Jak číst plán? Jak ho připomínkovat?

Návod pro veřejnost. Jak se vyznat v Metropolitním plánu? Jak přečíst kombinaci jeho regulativů, abyste se dozvěděli, co je ve vašem okolí možné stavět? Pokud se ve vaší lokalitě Metropolitní plán změnil od verze z roku 2018 k lepšímu, zůstane to tak? Co a kdy je potřeba udělat, abyste ovlivnili budoucnost Prahy a své čtvrti? Jak dosud probíhalo zapojení veřejnosti v procesu přípravy Metropolitního plánu? Co může být důležitým důkazem pro potenciální soudní spor? Jak správně napsat připomínku a námitku? A co je to tzv. pozitivní připomínka?

Anna Vinklárková – Problematické okruhy a připomínky Arniky

Jaké jsou hlavní problémy Metropolitního plánu? Jaká mohou být rizika a úskalí jím zaváděné regulace? Na příkladu konkrétních lokalit budou představeny vybrané problematické okruhy vytipované mezioborovým expertním týmem Arniky a představeny koncepční i konkrétní připomínky, které mohou sloužit jako vzor pro veřejnost. Po prezentacích bude následovat diskuse s publikem.