Přednáška - Vizigóti a asturská předrománská architektura
Přednáška Pro dospělé
Vizigóti a asturská předrománská architektura
Kdy 21.9.2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o., www.arsviva.cz

Po rozpadu římské říše ovládli Iberský poloostrov v době stěhování národů germánští Vizigóti (západní větev Gótů), kteří vybudovali samostatný stát s arianismem jakožto převažujícím státním náboženstvím (ale nakonec se král Rekkared znovu připojil k římské církvi). Přes trvalé nepokoje se kultura Vizigótů nakonec asimilovala a dařilo se jí až do vpádu muslimů v roce 711. Vizigótskou architekturu lze bez nadsázky označit za významný projev středověké architektury (např. kotel San Juan, z r. 661). Zavedli do architektury podkovovitý oblouk. Po muslimském vpádu se zbytky křesťanských obyvatel, kteří nechtěli přijmout islám, se stáhly do hor na severu země, a vytvořily zcela novou kulturu, již charakterizuje předrománská asturská architektura. V okolí Ovieda vznikla v. 9. stol. skupina palácových a kostelních staveb klenebního systému, který předbíhá vývoj kleneb románských. Pozoruhodné je u obou okruhů i užité umění, zejména práce s kovem.

Přednáší prof. PhDr. Pavel Štěpánek, PhD.

Pokladny v předsálí

Pokladny v předsálí Ústřední knihovny budou od 4. 7. do 31. 8. 2022 zcela uzavřeny. Vstupenky na naše podzimní akce lze v tomto termínu kupovat POUZE ONLINE. Prodej v pokladně a možnost rezervací opět od 1. 9. 2022.