Výstava - Barvolam: Umění inkluze
Výstava Pro dospělé
Barvolam: Umění inkluze
Kde Opatov
Kdy 19.8.2022 | 9:00

Vstupné zdarma

„Být umělcem je lidské právo“, tvrdí spolek Barvolam.

Během prázdninových měsíců Artotéka představí výtvarnou tvorbu z různých projektů spolku Barvolam, neziskové organizace podporující neurodiverzní umělkyně a umělce (tvůrci s jinak uspořádaným mozkem než je běžné). Jde o autory s nálepkou „mentální postižení“ nebo „porucha autistického spektra“, kteří nemají přístup k uměleckému vzdělání a jsou tak většinou vyloučení z umělecké scény, i když jejich právo na vzdělání a na rozvíjení jejich uměleckého potenciálu je zakotvené v mezinárodních dohodách. Výstava ukáže, kolik naše společnost tímto nerovným přístupem ztrácí.

Výstava je přístupná od úterý 12. července do pátku 26. srpna 2022 v otevírací době pobočky Opatov.