Film - ASEAN+3 Film Festival: Zahájení
Film Pro dospělé
ASEAN+3 Film Festival: Zahájení
Kdy 1.9.2022 | 18:30

Vstupné zdarma

ASEAN+3 Film Festival

Filmová přehlídka krátkých i celovečerních asijských filmů. Festival zahájí 1. 9. krátkými filmy všech zastoupených zemí, od 2. září proběhnou jednotlivé projekce z Filipín, Jižní Koreje, Vietnamu, Číny, Malajsie, Thajska, Indonésie, Myanmaru a Japonska.

Program:

Turistické zajímavosti Myanmaru
Video na podporu propagace cestovního ruchu a informací.
Myanmar 2018, Forever Group, 4 min.

Touristic Highlights of Myanmar
Song of tourism promotions and information composed by Nwet Yin Win

Žít s úsměvem
Krátkometrážní film vypráví o životě dítěte jménem Siao Jü, kterému byl diagnostikován autismus. Jeho rodina si prochází cestou od odmítnutí přes přijetí, pasivní smíření se a nakonec i skutečné přijetí. Díky úsilí rodiny a pomoci okolí je Siao Jü nakonec přijat společností a dostane také příležitost studovat a žít s ostatními dětmi.
Čína 2019, Dongyi Chen, čes. i ang. titulky, 8 min.

Smile to the Life
Smile to the Life is a public service short film about autism. From a medical point of view, autism is a difficult problem to solve. However, through the delicate emotional expression, this film attempts to give keys to the puzzle: “When life becomes a puzzle, only love is the answer.” The film tells the life experience of Xiaoyu’s family centered on him, from resisting, passively accepting, to genuinely accepting that Xiaoyu has been diagnosed with autism. With the efforts of his family and the help of the society, Xiaoyu was eventually accepted by the society and had the opportunity to study and live with ordinary children.

Kendim
Příběh Jaye, který byl v dětství fyzicky šikanován. Jednoho dne přišla příležitost, aby se Jay začal učit Muay Thai u instruktora Tada (Kru Tad). Jay si vyzkoušel mnoho zápasů, ale nikdy nevyhrál. To ho přimělo, aby se sám sebe zeptal, jestli to opravdu dělá rád. Podle skutečného příběhu hlavního představitele.
Thajsko 2020, Areerat Lekyim, čes. i ang. titulky, 11 min.

Kendim
A story of Jay, who was physically bullied in his childhood. One day, came an opportunity for Jay to learn Muay Thai lesson from Instructor Tad (Kru Tad). Jay tried out many matches but ever won. It got him to question himself whether he really loved to do it. Based on true story of the leading actor.

Malá planeta
Arjan je probuzen mysteriózním hlasem a shledá, že je sám na malé planetě zvané Planeta I. Netuší jak a proč se tam dostal, dokud se nedá do pohybu. Čtyřicet dní cestuje po malé planetě, aby našel pravdu, kterou hledá.
Filipíny 2021, Arjanmar H. Rebeta, čes. i ang. titulky, 12 min.

The Little Planet
Arjan is awakened by a mysterious voice and he finds himself alone on a small planet called Planet I. He doesn’t know the reason how and why he is there on that planet until he starts moving. For forty days, he traveled the little planet to find the truth he was looking for.

Moře mě volá
Sura žije sám v rybářské vesnici a čeká, až se jeho otec vrátí domů. Jednoho dne najde rozbitou sexuální pannu a požádá Arga, aby mu ji pomohl spravit. V panně najde společníka i náhradního rodiče. Nově vybudovaný vztah je ohrožen Argem, který chce Surovi pannu vzít.
Indonésie 2021, Tumpal Tampubolon, čes. i ang. titulky, 17 min.

The Sea Calls for Me
Sura lives alone in the fishing village, waiting for his father to return home. One day he finds a broken sex doll, and he asks Argo to help him fix the doll. He finds a companion and a surrogate parent in the doll. But this companionship is threatened by Argo, who wants to take it away from Sura.

Povídka z přístavu
V přístavním městě „Y“ stojí na rohu ulice stará cihlová budova, která už sto let pozoruje, jak se město mění, vyvíjí a vzkvétá. Jedna červená cihlička by ráda věděla, co je ta zářící hranatá věc, kterou lze ze staré budovy vidět. Jednoho dne tedy z budovy vystoupí a vydá se objevovat krásy nového světa.
Japonsko 2011, Yuichi Ito, čes. i ang. titulky, 18 min.

Harbor Tale
The story takes place in the port town „Y“. A piece of red brick has been a part of a Western-style house for 100 years, watching the port town's change. One day, he finally breaks out of the wall, wanting to know what „that square shiny thing“ is.

Nadčasové kouzlo Vietnamu
Dokument připravený Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Vietnamu, je přehledem krásné krajiny, přátelských lidí, tradiční kultury a lahodného jídla. Dá se říct, že se ve Vietnamu nikdy nebudete nudit. Od dobrodružství po volný čas, od rušných měst po klidnou krajinu, od hornaté vysočiny po nebeskou dlouhou pláž, od pestré kultury po starou historii. Podívejte se a uvidíte.
Vietnam 2021, 10 min.

Vietnam Timeless Charm
Video clip presented by the Ministry of Culture, Sport & Tourism Vietnam, is an overview of beautiful landscapes, friendly people, traditional culture, and delicious food of Vietnam. It's safe to say that you will never get bored in Vietnam. From adventure to leisure, from bustle cities to tranquil countryside, from mountainous highland to heaven-like long beach, from colorful culture to ancient history. Take a look and see.

Závěrečný díl
„Závěrečný díl“ zachycuje atmosféru dětských let v Malajsii, a to v chudinské vesnici Rimba Jaya. Příběh se odehrává v roce 1994 a vypráví o skupině dětí a životě v této sociálně znevýhodněné společnosti.
Malajsie 2021, Indra Putra Jamin, čes. i ang. titulky, 28 min.

Last Episode
Last Episode is a glimpse of Malaysian childhood years while growing up in a squatter village, Rimba Jaya. Set in 1994, it tells the story of a group of children and life in this underprivileged community, and their quest to watch the final episode of the Japanese animated series, Kickers.

Bylinkářky
Krátký film je příběhem silné svobodné ženy jménem Sunšim, která přichází na Zemi z neznámé planety, aby si zde našla partnera. Režisérka tohoto filmu je talentovanou začínající autorkou, která je vůdčí postavou nového trendu v korejském nezávislém filmu.
Jižíní Korea 2017, Kim Chohee, čes. i ang. titulky, 27 min.

Ladies of the Forest
The short film 'Ladies of the Forest' is the story of a strong single lady, 'Soon-shim', who comes to Earth to find a mate from an unknown planet.

Sledujte událost na facebooku