Setkání - Vernisáž fotografií Mezi námi
Setkání Pro rodiče a děti, seniory
Vernisáž fotografií Mezi námi
Kdy 3.10.2022 | 15:00

Vstupné zdarma

Zveme vás na výstavu dobročinné organizace Mezi námi, která usiluje o podporu mezigeneračního setkávání. Výstava mapuje především setkávání dětí a seniorů z programu Přečti a Povídej, v rámci kterého senioři četli dětem pohádky či vyprávěli příběhy.