Přednáška - Jazyk, řeč, emocionalita
Přednáška Pro dospělé
Jazyk, řeč, emocionalita
Kdy 25.11.2022 | 16:00

Vstupné 0 Kč

Evropské hodnoty a jejich uchopení na příkladech všednodenní zkušenosti
Veřejné přednášky Pražského lingvistického kroužku u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie

Proti racionalitě se nejčastěji vyzdvihuje emocionalita, a to v poloze: racionalita je suchá, nudná, nezáživná, abstraktní, kdežto v emocionalitě se projevuje skutečný, autentický život. Přitom racionalita i emocionalita jsou prostě jen dva póly jediného kontinua, ve kterém se zcela přirozeně a zároveň naprosto nevyhnutelně odehrává veškerá jazyková komunikace. Emoční rozměr jazykového sdělení vnímáme vždy, i když si to neuvědomujeme; a vždy jsme zodpovědni za to, jak se – po vyslechnutí nejrůznějších promluv – nakonec sami rozhodneme. Přednášející předvede na zvukovém materiálu zcela banálních promluv, jak rozmanitě se emoční pól jazyka projevuje: i emoce se totiž dají vykládat racionálně; a kvůli tomu, aby se člověk choval rozumně, rozhodně nemusí opouštět cit ani soucit: vždy potřebujeme zároveň rozum, cit i vkus.

Přednáší Jan Volín.

Další díly cyklu:

2. 12. Čtení, čtenářská obec a technologie šíření textů.
Přednáší Ilja Lemeškin

9. 12. Evropská vícejazyčnost
Přednáší Zdeněk Hojda

16. 12. Belarus – Ukrajina – Rusko
Přednáší Tomáš Hoskovec

20. 1. 2023 Návrat do Evropy
Přednáší Luboš Švec