Přednáška - Pražská usedlost Cibulka - budoucí dětský hospic
Přednáška Pro dospělé
Pražská usedlost Cibulka - budoucí dětský hospic
Kdy 30. 1. 2023 | 17:00

Vstupné 50 Kč

CYKLUS ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

Pražská usedlost Cibulka – budoucí Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem

Vidíme svět, kde budou mít rodiny s vážně nemocnými dětmi špičkovou péči i možnost zažívat chvíle radosti.

Nadace rodiny Vlčkových

Zakladatelka Nadace rodiny Vlčkových, lékařka Katarína Vlčková, a ředitelka Nadace Ivana Plechatá prozradí plán na rekonstrukci zchátralé usedlosti Cibulka na Praze 5, kde vznikne Středisko dětské paliativní péče a dětský lůžkový hospic. Promluví o poslání Nadace, která usiluje o lepší život tisíců rodin s těžce nemocnými dětmi. Nahlédnete i do zákulisí fungování. Nadace s vkladem převyšujícím 1,5 mld. korun. Nadace rodiny Vlčkových je filantropická organizace založená manželi Ondřejem a Katarínou Vlčkovými. Ondřej Vlček je od července 2019 generálním ředitelem společnosti Avast Software, jeho choť Katarína je lékařkou v mobilním hospici Cesta domů. Do Nadace se manželé rozhodli ze svého majetku vložit částku ve výši 1,5 miliardy korun českých. Převážná většina aktiv, která do Nadace vložili manželé Vlčkovi, slouží jako jistina. Tu zkušení finanční experti investují. Teprve až z pravidelných zisků, které tyto investice přinášejí, se hradí provoz Nadace a nadační programy. Díky tomuto perpetuálnímu financování je zajištěna dlouhověkost, nezávislost a stabilita Nadace.

Nadace do roku 2026 vybuduje Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem. Za tím účelem v dubnu 2021 zakoupili pražskou usedlost Cibulka, kterou by chtěli na takové zařízení do pěti let přebudovat.

Přednášet bude lékařka a zakladatelka Nadace Katarína Vlčková a ředitelka Nadace Ivana Plechatá