Přednáška - Theodosiovská dynastie v pozdní antice
Přednáška Pro dospělé
Theodosiovská dynastie v pozdní antice
Kdy 7. 12. 2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

ARS VIVA spol. s r.o. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze

Dějiny římské říše v pozdní antice byly nabity mnoha událostmi, kterými se táhne jako červená nit theodosiovská dynastie. V době rozdělení říše se rozdělila i tato dynastie, jejíž členové spolu s valentiniánskou dynastií významně ovlivňovali dobu pozdní antiky a to včetně žen. Změny ve společnosti byly výrazné jednak díky působení barbarů na celém území římské říše, tak také snahou zajistit si zdroje a přitom sociálně ekonomický obraz byl charakteristický úpadkem měst a tříd společnosti. Vše se odehrávalo na postupném vzestupu křesťanství, které se od zrovnoprávnění dostalo na výsluní v podobě státního náboženství. Několik málo pokusů jednotlivců, kteří vyznávali polyteistické římské náboženství, již na věci nic nezměnilo. Vleklá hospodářská krize, kterou římská říše prožívala v různé síle a v rozmanitých formách v různých oblastech, pomalu rozkládala římský státní systém a ohrožovala po delší dobu jeho postavení jak vnitřně, tak ve vztahu k okolnímu světu. V pohledu na pozdní antiku dominují tedy výrazné činitele, tlak barbarských etnik a náboženské změny ve společnosti a ve státě a dlouhodobá hospodářská krize. Ve všem, jako vládnoucí elita, hrála theodosiovská dynastie zásadní roli.

Přednášející: Pavel Hlinovský, CCMA