Přednáška - Významné památky a muzea Oxfordu
Přednáška Pro dospělé
Významné památky a muzea Oxfordu
Kdy 25. 1. 2023 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Cyklus přednášek o výtvarném umění, architektuře, historii ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o. www.arsviva.cz

Přednáška představí nejvýznamnější památky města Oxfordu, spojené především se slavnou univerzitou. Kromě budov některých kolejí (colleges – např. New College, Christ Church College) půjde o areály knihoven (Bodleian Libraries) a dalších univerzitních budov (např. astronomická observatoř Radcliffe Observatory, dnes součást Green Templeton College). Z dalších památek se výklad bude věnovat např. kostelu St. Michael at the North Gate a nejvýznamnějšímu oxfordskému muzeu Ashmolean Museum s cennými uměleckými sbírkami.

Přednáší doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK