Přednáška - Poruchy spánku a střevní mikrobiom
Přednáška Pro dospělé
Poruchy spánku a střevní mikrobiom
Kdy 1. 2. 2023 | 19:00

Vstupné 50 Kč

Známe své spolubydlící? – Mikrobiom a my: Poruchy spánku a střevní mikrobiom Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP Poruchy spánku nejsou jen nespavost; je to také nadměrná spavost, poruchy cirkadiánního rozložení spánku, poruchy dýchání ve spánku (zejména spánková apnoe), poruchy pohybu související se spánkem a parasomnie (abnormální stavy související se spánkem jako náměsíčnictví nebo porucha chování v REM spánku). Přestože tyto nemoci spojuje změna spánku, jejich příčiny jsou rozdílné. I tak je možné najít jeden orgán, který se na projevech těchto nemocí podílí. Je to mozek. A v posledních letech se ukazuje, že jiný orgán – střevo, respektive jeho živý obsah může mít vliv na fungování mozku. Tak se zákonitě předpokládá, že mikrobiom ovlivňuje spánek a případně jeho nemoci. Výzkum v tomto ohledu pokračuje rychlým tempem. Přednáška zmíní základní poruchy spánku a změny mikrobiomu u těchto nemocí, případně význam těchto změn.

Přednáší prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA Karel Šonka je od promoce v roce 1982 (Fakulta všeobecného lékařství UK Praha) trvale zaměstnán na neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v různých zdravotnických a školských funkcích.

O přednášejícím

Hlavním profesním zájmem Karla Šonky jsou poruchy spánku a bdění. Zkušenost v této oblasti získal od svých učitelů Bedřicha Rotha (zakladatel spánkového pracoviště na neurologické klinice) a Michela Billiarda (dlouholetý přednosta Centra pro poruchy spánku a bdění v Montpellier). Karel Šonka publikoval jako autor nebo spoluautor 150 původních článků v časopisech s definovaným impact faktorem dle Web of Science, jako editor/spolueditor nebo autor vydal 10 monografií/učebnic a je autorem nebo spoluautorem 63 kapitol v monografiích a učebnicích a je spoluautorem čtyř evropských a třech českých doporučených postupů.

Karel Šonka je členem předsednictva České lékařské společnosti JEP, zastával funkci předsedy České neurologické společnosti ČLS JEP, je zakládajícím členem a bývalým předsedou České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, je zakládajícím členem Evropské narkoleptické sítě (EUNN), je zakládajícím členem Mezinárodní společnosti pro studium poruchy chování v REM spánku (IRBDSG), je členem Evropské společnosti pro výzkum spánku (ESRS), Evropské skupiny pro výzkum syndromu neklidných nohou (EuRLSSG) a je čestný členem České společnosti pro klinickou elektrofyziologii.

Další přednášky

  • 1. 3. 2023 prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.: Mikrobiom a slizniční imunita
  • 5. 4. 2023 Mgr. Klára Doubková: Mikrobiom ve forenzních vědách
  • 3. 5. 2023 prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.: Máme kus duše i ve střevech?
  • 7.6 2023 prof. Hana Papežová, CSc.: 6. 9. 2023 doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.: Důležitost mikrobiomu pro naše zdraví
  • 4. 10. 2023 MUDr. Jakub Hurych: Mikrobiom a Crohnova choroba
  • 8. 11. 2023 prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.: Mikrobiom a roztroušená skleróza