Přednáška - Malostranské hradby
Přednáška Pro seniory, dospělé
Malostranské hradby
Kdy 14. 2. 2023 | 16:00

Vstupné zdarma

Pražské úterky – přednáška s promítáním fotografií

Ve 14. století Karel IV. rozšířil malostranské město až k Újezdu a ke Strahovu a na druhém břehu řeky založil Nové Město. Oba kroky změnily poměry Malé Strany. Zdejší právní město, založené v roce 1257 Přemyslem II. Otakarem, bylo výrazně zvětšeno a jeho původní opevnění se stalo překážkou. Současně město přišlo o své jméno – Nové město pod hradem Pražským – a postupně se pro něj vžila označení Menší město pražské a Malá Strana. Původní opevnění z 13. století postupně zanikalo. Po šesti stoletích se stavebně historický a archeologický výzkum Prahy snaží rekonstruovat jeho průběh, stavební podobu, fáze jeho stavby a jejich časové zařazení. Stručné výsledky těchto výzkumů bude prezentovat PhDr. Jarmila Čiháková.

Pozor! Je třeba si rezerovat místo na telefonním čísle + 420 222 113 555.