Přednáška - Manipulace a moc slova ve hrách Othello a Richard III.
Přednáška Pro dospělé
Manipulace a moc slova ve hrách Othello a Richard III.
Kdy 16. 3. 2023 | 19:00

Vstupné 80 Kč

Shakespeare a jeho doba

Zmíněné hry jsou tragédiemi o vzestupu a pádu, o temných propastech lidského srdce a hlavně o manipulaci a výjimečné přesvědčovací moci slova. Othello si získá lásku Desdemony silou svého slova, Desdemona svou výmluvnou řečí dokáže získat podporu senátu a Jago Othellovu lásku promění v žárlivost opět silou slova. Shakespearův Richard je chorobně ctižádostivý zločinec a zároveň žertéř schopný sebeironie. Manipulaci slovem si užívá a daří se mu měnit dějiny. Slova ve službách různých charakterů a mechanismu moci. Předjímá snad Shakespeare politické rituály moderní doby? Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ve spolupráci s British Council a Adeto, z.s. V rámci projektu: Stronger Together | Social Cohesion.