Tanec - Eurytmické vystoupení žáků SŠ Waldorfské lyceum
Tanec Pro rodiče a děti, děti
Eurytmické vystoupení žáků SŠ Waldorfské lyceum
Kdy 12. 5. 2023 | 18:00

Vstupné 120 Kč

Eurytmie patří na waldorfských školách k povinným předmětům. Jedna z jejích podob na střední škole je umělecká práce – pohybové ztvárnění textů a hudebních skladeb jak ve skupině, tak sólově. Žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku WL přinesou ukázky své práce na hodinách. Uvidíte eurytmii ke skladbám od A. Dvořáka, S. Rachmaninova a C. Debussyho a k básnickým textům od různých autorů, domácích i zahraničních. Vstupné 120 Kč/dospělí, 80 Kč zvýhodněné (studenti, důchodci, soc. znevýhodnění.