Tanec - Taneční učitelé roku 2023
Tanec Pro rodiče a děti
Taneční učitelé roku 2023
Kdy 25. 5. 2023 | 17:00

Vstupné 150 Kč

Finálový večer a vyhlášení výsledků 14. ročník festivalu – přehlídky choreografií pro mládež
Ve spolupráci s Tanečním centrem Praha

Proč? Kvalita taneční výchovy v žákovských věkových kategoriích má pro náš žánr jedinečný význam. Proto chceme o tyto taneční učitele, často i tvůrce a choreografy, nadstandardně pečovat. Živé diskuze a odborné konzultace vnímáme jako účinný komunikační nástroj na stále se opakující problémy, předsudky a mýty, které v této oblasti dosud přetrvávají. Proto je naším cílem zajistit prostor pro takováto setkávání při práci, a zajistit tak „bezpečné prostředí“ pro vedení tvůrčího a otevřeného, odborného dialogu. Předpokládáme a jsme přesvědčení, že právě takovéto aktivity pomohou chránit základní kvality a principy tanečního umění a jeho školství před negativními vlivy komerce, konzumu a amaterismu.

V příštím období se chceme zaměřit na vyhledávání a správnou motivaci chlapecké, resp. mužské populace pro taneční vzdělávání. Důraz budeme klást také na kvalitní prezentaci tvůrčí práce, tzn., nestačí mít pouze skvělý soubor a zajímavý repertoár – veřejnosti to také musíme vkusně i zajímavě sdělit. Pro tyto cíle chceme vytvořit odborné, produkční a společenské podmínky. Případné konzultace zajistí sekretariát TCP.

Po dosavadních zkušenostech chceme nabídnout našim kolegům intenzívnější a dlouhodobější spolupráci: přímé konzultace a pomoc již při zpracování námětu, výběru hudby a inscenačních prostředků, při vzniku a inscenování choreografie, kterou chtějí přihlásit – v rámci víkendových seminářů v konzervatoři TCP nebo při návštěvě tvůrce v jeho škole, případně lze zpracovat a konzultovat umělecké záměry nebo natočené a zaslané dílčí materiály „po telefonu“. Mnoho drobností lze vyřešit velmi lehce.

Kdo? Choreografové tanečních souborů, škol a klubů věkové kategorie 6 – 15 let (po předchozích zkušenostech důsledně dodržovat tyto hranice).

Na tomto odkazu Taneční učitelé roku najdete veškeré informace o akci.